Eleganza
S.D.H. „Central”
Ul. M.C. Skłodowskiej 2/1
15-950 Białystok